اطلاعیه نهادهای همبستگی در غم از دست دادن رفیق عزیز و همرزممان شهرام یوسفی

 

با اندوه فراوان رفیق شهرام یوسفی ، کارگر کمونیست واز فعالین قدیمی جنبش کارگری، روز جمعه ۲۵ نوامبر۲۰۱۶ دراثر بیماری سرطان در کانادا چشم از جهان فرو بست. از دست دادن رفیق شهرام را به همسر و بستگان، رفقا، دوستان و فعالين جنبش کارگری تسلیت می گوییم.

رفیق شهرام چندین دهه  در ایران و نیز در تبعید براي دفاع از منافع و آرمان  طبقه كارگر مبارزه كرد. حرف و عمل رفيق شهرام  تاكيد بر روی مبارزه متشكل طبقه كارگر و ایجاد تشکل های کارگری و با اتکا به آن مبارزه سیاسی  بر علیه سرمایه داری بود. رفيق شهرام چه در ايران و چه در تبعید به اشکال مختلف كوشيد صدای طبقه کارگر را انعكاس دهد.  و بر این اساس فعالیت خود را در تشکل های فعالین کارگری تداوم داد. با ایجاد و گسترش نهادهای همبستگی در خارج از کشور در جهت حمایت و تقویت همبستگی طبقه کارگر و انعكاس صدای اعتراضی کارگران ایران درسطح بین المللی، رفيق شهرام نیز با تعدادی از رفقا، نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران و کانادا را ايجاد كردند و به نهادهای همبستگی با جنبش كارگری در ايران – خارج كشور پيوستند. رفيق شهرام با وجود بیماریش در چند سال اخیر از پذيرش مسئولیت در نهادهای همبستگی و در جهت منافع مستقل و طبقاتی کارگران دریغ نکرد. با از دست دادن وی نهادهای همبستگی رفیق و یارگرانقدری را از دست داد. ما یاد رفیق شهرام را با ادامه راهش در جهت تقویت همبستگی کارگران وبا اتکا به آن مبارزه برای سوسیالیسم گرامی می داریم .

 

گرامی باد ياد و راه رفيق شهرام يوسفی

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج  کشور

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/