انفجار ساختمان پلاسکو توسط سپاه بخاطر بیست هزار مغازه باد کرده بر روی دست سپاه در اتوبان امام علی

انفجار ساختمان پلاسکو توسط سپاه بخاطر بیست هزار مغازه باد کرده بر روی دست سپاه در اتوبان امام علی

این ویدئو کاملا انفجار همزمان در طبقات پایین را نشان میدهد

🔴در این کلیپ به وضوح میتوان قسمتهایی از ساختمان را که در آن مواد منفجره تعبیه شده بود  و بصورت همزمان نیز چاشنیهای ان فعال شده است و ساختمان نیز بصورت عمودی  ریزش کرد ،مشاهده کرد..

🔴مهار آتش سوزی در کلیپهای قبل از انفجار کاملا مشهود است ، حتی به گفته شاهدان عینی #آتشنشانان از مهار آتش سوزی خوشحال هم بودند !!

🔴 تخلیه سفارتخانه های اطراف پاساژ پلاسکو یک روز قبل از حادثه !!

🔴 آتش سوزی  در ساعات اولیه روز که پاساژ تعطیل بوده است !!

🔴 برخاستن دود سفید که یقینا حاصل از آتش سوزی طبیعی که توام با دود سیاه میباشد نبوده است !!

🔴اختلافات شهرداری و مالکین پاساژ پلاسکو !!

🔴فشار سپاه پاسداران برای انتقال مغازه داران پاساژ پلاسکو به بازاری در اتوبان امام علی که شامل بیست هزار واحد تجاری متعلق به سپاه میباشد !!

🔴مالکیت پاساژ برای بنیادمستضعفان بوده است و باتوجه به ارزنده بودن زمین پاساژ و قصد بنیادمستضعفان برای تخریب پاساژ و احداث ساختمان ۵۰ طبقه تجاری اداری و عدم تمکین صاحبان مشاغل و موارد دیگر میتوان نتیجه گرفت !!

به بهای گزاف جانباختن عده زیادی از هموطنان و خسارت اقتصادی فراوان ،
فرو ریخت !!!