تور مدعیان قهرمانی برای لژیونرهای شاه ماهی/ ۱۰ انتقال که زمستان ایران را جذاب می‌کند! (گزارش)

نقل و انتقالات زمستانی در ایران به صورت غیررسمی آغاز شده و انتظار می‌رود چند انتقال جذاب در تعطیلات نیم فصل اتفاق بیفتد.