حکم قطع اتصال مسافر در صف اول جماعت

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
حکم قطع اتصال مسافر در صف اول جماعت
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

حکم قطع اتصال مسافر در صف اول جماعت   قطع اتصال مسافر در صف اول جماعت س۱۴ . نماز شکسته مسافر در صف اول نماز جماعت برای دیگر مأمومین که از سمت راست یا چپ توسط او (مسافر) به امام جماعت متصل می شوند، در رکعت دوم به بعد، چه حکمی دارد؟ ج. اگر اتصال […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
حکم قطع اتصال مسافر در صف اول جماعت
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام