قتل هوادار ریورپلاته به دست دو افراطی بوکاجونیورز

یکی از هواداران ریورپلاته که پس از جشن قهرمانی تیم محبوبش در حال بازگشت به خانه بود، توسط دو هوادار افراطی بوکا به قتل رسید.