٤٥٠ شهر ایران در معرض تهدید سیل هستند

: معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه ٤٥٠ شهر و هشت‌هزار و ٦٥٠ روستا و آبادی ایران در معرض تهدید سیل هستند، افزود: بیش از سه‌‌هزار و ٥٠٠ سیل در ٢٠ سال اخیر به وقوع پیوسته است.

via ٤٥٠ شهر ایران در معرض تهدید سیل هستند — کانون همبستگی با کارگران ایران -گوتنبرگ