پرسپولیس نسبت به ما خسته تر است/ تارتار: در سلامت داوران شکی ندارم

سرمربی تیم پارس جنوبی می گوید این ادعا که من ۵۰ درصد قراردادم را گرفته ام درست نیست و همه به یک اندازه دریافتی داشته ایم.