چرا ما مانند صدر اسلام توفیق استفاده حضوری از امام معصوم را نداریم؟

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
چرا ما مانند صدر اسلام توفیق استفاده حضوری از امام معصوم را نداریم؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

چرا ما مانند صدر اسلام توفیق استفاده حضوری از امام معصوم را نداریم؟   آيا اينكه امام زمان غائب هستند و در حال حاضر ما هيچ معصومى كه بتوانيم در كنارشان از آنها فيض ببريم نداريم ولى در صدر اسلام و بقيه دوران يك يا چند معصوم حضور داشتند نوعى بى عدالتى خدا محسوب نمى […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
چرا ما مانند صدر اسلام توفیق استفاده حضوری از امام معصوم را نداریم؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام