ارزش دینداری در آخرالزمان

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
ارزش دینداری در آخرالزمان
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

ارزش دینداری در آخرالزمان آيا اينكه ايمان مردم آخر الزمان در نظر پيامبر(ص) عجيب خوانده شده تخفيف يا پاداش ويژه اى براى مردم با ايمان دارد؟ مردم آخر الزمان يعنى ما چه امتيازاتى داريم؟ آيا ارزش با ايمان در سال ۱۴۲۸ قمرى با شخص با ايمان در ۴۰ قمرى يكسان است؟ حضرت على(ع) فرموده آنچه […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
ارزش دینداری در آخرالزمان
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام