جبر و اختیار به زبان ساده

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
جبر و اختیار به زبان ساده
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

جبر و اختیار به زبان ساده آيا اين درست است كه خداوند هر فردى را كه آفريد سرنوشت او را نيز تعيين كرد؟ آيا همراه خلق شدن ما نامه نوشته شده زندگى مان نيز خلق شد؟ اگر اين موضوع درست است پس چرا چيزى به نام جبر و اختيار داريم؟ اين كه همه اش جبر […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
جبر و اختیار به زبان ساده
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام