جایزه «صدام» برای سر شهید «شاهرخ ضرغام»

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
جایزه «صدام» برای سر شهید «شاهرخ ضرغام»
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

جایزه «صدام» برای سر شهید «شاهرخ ضرغام» سنگین‌وزن بود. از بلندقامت‌ ترین ها هم یک سر و گردن بلندتر می‌زد. لات‌ها با دیدنش قالب تهی می‌کردند. در هر گذر و معبری که صدای کشیده شدن کفش‌های پاشنه‌خوابیده شاهرخ می‌آمد آن‌هایی که زورشان به بقیه می‌چربید برای چندساعتی هم که شده دور سروصدا بلند کردن را […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
جایزه «صدام» برای سر شهید «شاهرخ ضرغام»
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام