جبر و اختیار به زبان ساده

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
جبر و اختیار به زبان ساده
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

جبر و اختیار به زبان ساده آيا اين درست است كه خداوند هر فردى را كه آفريد سرنوشت او را نيز تعيين كرد؟ آيا همراه خلق شدن ما نامه نوشته شده زندگى مان نيز خلق شد؟ اگر اين موضوع درست است پس چرا چيزى به نام جبر و اختيار داريم؟ اين كه همه اش جبر […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
جبر و اختیار به زبان ساده
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

آیا خواب دیدن امام؛ حتما امام است؟

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا خواب دیدن امام؛ حتما امام است؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

شیطان در خواب می تواند ادعای دروغین امامت کند…فردي كه براي اولين بار در خواب فردي را مشاهده مي كند كه خود را امام معرفي مي نمايد به استناد به این روایت نمي تواند به اين اطمينان برسد كه حقيقتا امام را در خواب ديده است.

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا خواب دیدن امام؛ حتما امام است؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

تکلیف زن نسبت به مال حرام شوهر +فیلم

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
تکلیف زن نسبت به مال حرام شوهر +فیلم
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

تکلیف زن نسبت به مال حرام شوهر +فیلم 🔗 لینک کوتاه

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
تکلیف زن نسبت به مال حرام شوهر +فیلم
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام