آیا خواب دیدن امام؛ حتما امام است؟

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا خواب دیدن امام؛ حتما امام است؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

شیطان در خواب می تواند ادعای دروغین امامت کند…فردي كه براي اولين بار در خواب فردي را مشاهده مي كند كه خود را امام معرفي مي نمايد به استناد به این روایت نمي تواند به اين اطمينان برسد كه حقيقتا امام را در خواب ديده است.

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا خواب دیدن امام؛ حتما امام است؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام