فلسفه تعدد زوجات در اسلام

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
فلسفه تعدد زوجات در اسلام
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

فلسفه تعدد زوجات در اسلام     آيا اينكه اسلام به مردان اجازه داده است چند زن اختيار كنند تحقير زنان نيست و يا آيا به پيوند هاى خانوادگى و روابط محبت آميز تنها بين دو نفر ضربه نمى زند؟   در مسأله تعدد زوجات فلسفه ‏هاى متعددى وجود دارد كه در ذيل به برخى […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
فلسفه تعدد زوجات در اسلام
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام