سریال تمرکز بر نکات مثبت – قسمت ۱۳

چندی پیش در بخش عقل کل سوالی با این موضوع مطرح شد که:

اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید.

لبخندی که با هر بار خواندن پاسخ‌های دوستان بر لبم می نشیند‌، آنقدر عمیق است که روح و روانم را غرق لذت می کند. زیرا جهان را از دریچه‌ی چشم آدمهایی می‌بینی که چشمان‌شان را مصمم کرده‌اند که حتی کوچکترین نکته مثبت را از قلم نیندازد.

در یک کلام‌، درون این نوشته‌ها‌، شور و شوق زندگی به وضوح جاری است:

یکی از زیبایی بارانی نوشته که از پنجره اتاقش در حال تماشای آن است.

یکی از صداقت و درست کرداریِ آدمهایی نوشته که‌، نه آنها را دیده و می شناخته‌، فقط به واسطه شغلش با آنها داد و ستدی غیرحضوری دارد.

یکی از چراغهای راهنمایی مسیرش نوشته که‌، همگی برایش سبز بوده اند.

یکی از غذای خوشمزه‌ای نوشته که برایش آماده بوده.

یکی از آهنگ مورد علاقه‌اش نوشته که‌، همسرش به او ارسال کرده و  احساس ناخوب آن لحظه‌اش را به شور و شوق تبدیل کرده.

یکی از انار قرمز ترشی نوشته که به محض اینکه دلش خواسته، اتفاقا” همسایه اش به او هدیه داده.

یکی از افزایش مشتری‌هایش نوشته.

یکی از هدایای زیبایی نوشته که از عزیزانش دریافت نموده.

یکی از موفقیت‌اش در ترک رابطه‌ای نامناسب نوشته.

یکی از درست شدن رادیاتور خانه اش نوشته.

یکی از فرکانس خوبی نوشته که‌، خواندن پاسخ های این صفحه در ابتدای هر روز در او ایجاد می شود و …

زیبایی این صفحه در این است که هر فردی با نگاه منحصر به فرد خود، زیبایی های جهانش را در آن روز‌، به تصویر می کشد.

هر بار که جواب های دوستان را می خوانم‌، از لبخندی که بر لبم می نشیند و احساس وجد و سپاسگزاری‌ای که درونم حس می کنم‌، به خوبی می‌فهمم یکی از اتفاقات خوبِ هر روزه‌ی زندگی من‌، خواندن نوشته‌های شماست.

حقیقت زندگی یعنی “شادی”‌، به معنای واقعی کلمه در نوشته های این صفحه جاری است. حقیقتی که می گوید:

جهان ما هر روز با سرعت بیشتری به سمت شادی‌، سلامتی‌، برکت و لذت در حال حرکت است. پس تو هم با این جریان همراه شو و جدا از تلاش برای تحقق اتفاقات خوب به واسطه تمرکز بر نکات مثبت، اول از همه به خاطر تجربه برکت و عشقی که در هر لحظه از زندگی ات‌ جاری است،تا می توانی بر نعمت های بزرگ و کوچک هر لحظه ات متمرکز شو.

دوست داشتم از طریق این فایل ویدئوی‌، من هم اتفاقاتِ خوب امروزم را با شما اعضای خانواده ام شریک شوم.

برای شنیدن اتفاقات خوبِ امروز من‌، فایل تصویری را ببینید.

سید حسین عباس منش

نوشته سریال تمرکز بر نکات مثبت – قسمت ۱۳ اولین بار در گروه تحقیقاتی عباس منش پدیدار شد.