آیا راه هاي رسيدن به خدا متعدد است

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا راه هاي رسيدن به خدا متعدد است
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

آیا راه هاي رسيدن به خدا متعدد است آيا اين صحبت درست است كه «راه هاى رسيدن به خدا فراوان است»؟ گام نهادن در «صراط مستقيم» به معناى آن است كه در تمام ابعاد زندگى فردى يا اجتماعى و اعتقادى خود آراسته به نيكى ها و زيبايى ها شويم و از ناهنجارى ها و زشتى […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا راه هاي رسيدن به خدا متعدد است
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام