حكم استفاده از گردنبند الله

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
حكم استفاده از گردنبند الله
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

حكم استفاده از گردنبند الله گردن بند اسماى جلاله پرسش ۲۰۲ . استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، چه حكمى دارد؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و نورى: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بدون طهارت، آن را مس نكنند. آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: استفاده از آن مانع ندارد؛  ولى بنابر […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
حكم استفاده از گردنبند الله
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام