آیا امام حسن علیه السلام نمی دانست جعده او را شهید می کند؛ پس چرا ازدواج کرد؟

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا امام حسن علیه السلام نمی دانست جعده او را شهید می کند؛ پس چرا ازدواج کرد؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

آیا امام حسن علیه السلام نمی دانست جعده او را شهید می کند؛ پس چرا ازدواج کرد؟ آيا امام حسن(ع) نمى دانستند كه روزى جعده ايشان را به شهادت مى رسانند؟ پس چرا با وى ازدواج كردند؟ اين باره بهتر است بطور كلى در باره علم پيامبر و امام (عليهم السلام) به وقايع آينده از […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا امام حسن علیه السلام نمی دانست جعده او را شهید می کند؛ پس چرا ازدواج کرد؟
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام