آیا امام حسین علیه السلام زمین کربلا را خریده بود

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا امام حسین علیه السلام زمین کربلا را خریده بود
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

آیا امام حسین علیه السلام زمین کربلا را خریده بود آيا امام حسين(ع) خاك كربلا را براى اينكه خونش در آن بريزد خريده بود؟ لطفا كتابى در اين مورد معرفى كنيد بهتر است سؤال را به اين صورت مطرح كنيم: آياامام حسين عليه السلام آن زمين هارا خريده بود؟ در جواب بايد گفت: در برخى […]

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
آیا امام حسین علیه السلام زمین کربلا را خریده بود
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام