چرا یک بخش قانون مورد تمسخر قرار می‌گیرد؟

فوزیه کوفي، عضو ولسی جرگه افغانستان و یکی از اعضای برجسته کمیسون امور زنان در این نهاد قانون …