قرار گرفتن چادر در سجده بين پيشاني و مهر

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
قرار گرفتن چادر در سجده بين پيشاني و مهر
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام

پرسش :اگر در سجده چادر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد حکم چیست؟

حجت الاسلام مهدی یوسف وند
قرار گرفتن چادر در سجده بين پيشاني و مهر
هدانا | HADANA.IR
هدانا | HADANA.IR – سيري در معارف هدايت بخش اهل البيت عليهم السلام